REKISTERINPITÄJÄ JA YLLÄPITÄJÄ
Koulutettu hieroja Miina Pietilä
Ketunlenkki 6 D
05800 Hyvinkää
050 336 1011
miinanhierontakeidas@gmail.com
y-tunnus 3273209-7

Rekisterin nimi
Miinan Hierontakeitaan potilasrekisteri

Yleistä

Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaisia tietoja. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia, ei kerätä. Potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:
Rekisteriin kirjattavat tiedot
Tietojen kerääminen
Tietojen luovuttaminen
Potilasrekisterin suojauksen periaatteet

Potilasrekisteri tallennetaan salasanalla suojatulle tietokoneen ulkoiselle kovalevylle Mac-tietokoneen omalla Numbers-ohjelmalla. Kirjaukset tehdään salasanalla suojatulla henkilökohtaisella tietokoneella johon tämä ulkoinen muisti liitetään kirjaamisen ajaksi. Tällöin internetyhteys ei ole päällä. Ulkoinen muisti säilytetään lukitussa tilassa kun kirjaamisia ei tehdä. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Internetpohjaiseen ajanvarausjärjestelmään (timma.fi) tallentuva ajanvarauksen yksilöivät tiedot eivät ole nähtävissä muille asiakkaille. Koulutettu hieroja Miina Pietilän ajanvarauskalenteria käytetään Miina Pietilän henkilökohtaisella tietokoneella sekä puhelimella käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Timma-ajanvarausjärjestelmään ei tallenneta mitään potilastietoja. Sinne tallentuu asiakkaasta ainoastaan hänen itse antamansa yhteystiedot sekä käyntipäivät.

Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan

Asiakkaan luvalla yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen, mainontaan ja markkinointiin. Lupaa pyydetään varauksen yhteydessä.